اصلی
عنوانتاریخ ایجادتعداد بازدید
مناقصه احداث(تامین تجهیزات ، مصالح واجرای1000 فقره انشعاب پلی اتیلن به صورت پراکنده در شهرهای دیشموک وقلعه ریسی به روشPC1397-08-1553
آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای شماره 97/141397-08-1549
مناقصه احداث (تامین تجهیزات،کصالح واجرای)1456مترشبکه وخط تغذیه گازرسانی به مجموعه روستاهای تنگ سرخ..1397-08-1542
تجدیدمناقصه عمومی (خدمات نگهبانی ساختمانها وتاسیسات ستاد ونواحی شرکت گاز استان)1397-08-1536
آگهی لایحه قانونی نحوه تملیک اراضی1397-07-2365
مناقصه عمومی یک مرحله ای تاریخ 97/07/201397-07-2389
آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تاریخ97/07/21 شماره مناقصه 97/121397-07-2389
اصلاحیه مناقصه کنتور رگولاتور - 9707091397-07-0995
مناقصه تکمیل سکو و محوطه ایستگاه -9707041397-07-08102
ارزیابی کیفی اجرای شبکه پلی اتیلن - 9707041397-07-08102
مناقصه وصول مطالبات1397/06/04 1397-06-07155
مناقصه شبکه پلی اتلین-1397/05/151397-05-27168
مزایده اقلام پلی اتیلن-1397/05/131397-05-27108
مناقصه شبکه پلی اتلین-1397/05/071397-05-27108
مناقصه شبکه پلی اتلین-1397/05/021397-05-27102
مناقصه شبکه پلی اتلین-1397/04/311397-05-2776
مناقصه تهیه و اجراشبکه پلی اتیلن1397/04/261397-05-2297
مناقصه تهیه واجراشبکه پلی اتیلن1397/04/031397-05-2285
مناقصه تجهیزات پلی اتلین1397/03/291397-05-2280
مناقصه تجهیزات پلی اتیلن1397/03/221397-05-2274